Alumni

 

Master Members

 

 

 

 

 

2016
Peicheng Wang (王培成)
 • E-mail: 852586472@qq.com
 • Research Interests: Video Compression, 2D/3D Video Codec
 • Graduate Date: 7-2016
 • Affiliation:FiberHome,Wuhan,China
Chao Guo (郭超)
 • E-mail: 1095129088@qq.com
 • Research Interests:Image Registration
 • Graduate Date: 7-2016
 • Affiliation:Patent Office,Chengdu,China
Binfei Shao (邵斌飞)
 • E-mail: shaobinfei@live.cn
 • Research Interests: 2D/3D Video Codec
 • Graduate Date: 7-2016
 • Affiliation:HuaWei,Hangzhou,China
Lingyun Lu (卢凌云)
 • E-mail: lingyun_lu123@163.com
 • Research Interests: Face Recognition
 • Graduate Date: 7-2016
 • Affiliation:HuaWei,Chengdu,China
Xun Wang (王勋)
 • E-mail: 1011107078@qq.com
 • Research Interests: Facial Expression Recognition
 • Graduate Date: 7-2016
 • Affiliation:music.migu,Chengdu,China
2015
Kai Kang (康凯)
 • E-mail: kangkai_happy@126.com
 • Research Interests: 2D/3D Video Qaulity Assessment
 • Graduate Date: 7-2015
 • Affiliation:HuaWei,Chengdu,China
Yinbo Liu (刘银波)
 • E-mail: yinboliu@126.com
 • Research Interests: Video Compression, 2D/3D Video Codec
 • Graduate Date: 7-2015
 • Affiliation:ZTE,Shenzhen,China
Zhixin Shen (沈志鑫)
 • E-mail: bigwood123@sina.com
 • Research Interests: FingerPrint Recognition,Face Recognition,Error Concealment
 • Graduate Date: 7-2015
 • Affiliation:Everbright Securities,Shanghai,China
Yu Li (李玉)
 • E-mail: liyu_carol@sina.cn
 • Research Interests: 2D/3D Video Qaulity Assessment
 • Graduate Date: 7-2015
 • Affiliation: China Merchants Bank Development Center,Shenzhen, China
Lan Zhang (张岚)
 • E-mail: zhanglantg@sina.cn
 • Research Interests: 2D/3D Video Qaulity Assessment
 • Graduate Date: 7-2015
 • Affiliation: Bank of Shanghai,Shanghai, China
2014
Chao Sun (孙超)
 • E-mail: ch_sun@126.com
 • Research Interests: Video Compression, 2D/3D Video Qaulity Assessment
 • Graduate Date: 7-2014
 • Affiliation: Hisense Group, Qingdao, China
Wenjie Yang (杨文杰)
 • E-mail: wenjie_yang1234567@163.com
 • Research Interests: Video Compression, 2D/3D Video Codec, Error Concealment
 • Graduate Date: 7-2014
 • Affiliation: Bank of Chengdu, Chengdu, China

[top]

Introduction Members Research Teaching Publications Activities Contact Us Photos